Întâlnirea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din APCEMN

În perioada 5 – 7 martie, anul curent, a avut loc Întâlnirea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din țările membre a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, eveniment la care a participat și  prof. univ. dr. Eden Mamut, Secretarul General al Rețelei Universităților de la Marea Neagră.

În perioada 5 – 7 martie, anul curent, a avut loc Întâlnirea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din țările membre a Adunării Parlamentare a Cooperarii Economice a Mării Negre, eveniment ce s-a desfășurat în Turcia. Drept reprezentant al țării noastre, a fost prezent prof. univ. dr. Eden Mamut, Secretarul General al Rețelei Universităților de la Marea Neagră .

Cu acest prilej, s-a evaluat activitatea de cooperare dintre RUMN și OCEMN și au fost identificate posibilitățile de colaborare în perioada următoare. Astfel, s-a convenit ca părțile să întărească colaborarea în domeniul educației prin oferirea unui rol mult mai pregnant reprezentanților RUMN în cadrul sesiunilor Grupului de Lucru în Educație.

Un interes deosebit din partea reprezentanților OCEMN l-a suscitat inițiativa RUMN de a realiza un program de masterat regional destinat studiilor în problematica Regiunii Mării Negre.

De asemenea, a fost salutată inițiativa de cooperare din domeniul implementării obiectivelor ONU pentru dezvoltare durabilă până în 2030 pentru țările din regiunea Mării Negre.

O atenție deosebită a fost acordată pregătirii candidaturii RUMN pentru a fi selectată în cadrul inițiativei Universități Europene a Consiliului European.

Redactor: Sondra Sandu