Indemnizaţie de şomaj pentru proaspeţii absolvenţi

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pe o perioadă de şase luni. Condițía este să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Nu este vorba de o sumă mare, ci mai degrabă de una modică.  250 de lei/lună este cuantumul  indemnizatiei de șomaj de care pot beneficia absolvenții instituțiilor de învățământ. În acest fel, vor avea bani de buzunar și nu vor mai fi nevoiți să apeleze la bunăvoința părinților pentru a-și satisfice micile dorințe.

Pentru a se putea înregistra la AJOFM, absolventul trebuie să prezinte actul de identitate în original sau copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, precum şi adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Reporter: Camer Nita ; Imagine: Narcis Verdes