Începând cu 1 ianuarie 2014 salariul minim brut a fost majorat

Începând cu 1 ianuarie 2014 salariul minim brut a fost majorat de la 800 la 850 de lei, conform unei hotărâri de Guvern adoptată  la sfârşitul anului 2013.

Această majorare nu este ultima din acest an, urmând ca din data de 1 iulie , salariul minim brut pe ţară garantat în plată să fie stabilit la 900 de lei.

De majorarea salarială vor beneficia şi angajaţii români care au stipulat în contractele îndividuale de muncă, faptul că beneficiază de un program redus de muncă. În aceste cazuri majorarea aplicată va fi una procentuală în funcţie de numărul orelor lucrate de angajat. Stabilirea unor salarii sub nivelul celui prevăzut de lege, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contrat individual de muncă, reprezintă contravenţie şi angajatorul este sancţionat cu amendă de la 1000 la 2000 de lei..

Constatarea contravenţiilor se face de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă şi cel al municipiului Bucureşti, împuternicit după caz.

Reporter: Ana-Maria Stancu ; Imagine: Florin Ardelean