În Medgidia se caută soluții pentru combaterea șomajului

Prin intermediul proiectului ,,Reindustrializarea Dobrogei”, mediul academic și cel de afaceri sunt puse față în față cu reprezentanți ai comunității. Programul urmărește să identifice și să găsească soluții pentru nevoile locale.

În 2013, la inițiativa unui grup de cadre didactice universitare și reprezentanți ai comunității de afaceri, cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, s-a constituit Cluster-ul MEDGreen, specializat în ecotehnologii și surse alternative de energie. Între proiectele și activitățile derulate, un loc aparte îl au și elaborarea de documente de poziție față de anumite subiecte de mare interes pentru comunitățile locale. În acest sens, Clusterul MEDGreen a lansat un nou astfel de document, intitulat „MANIFEST pentru Reindustrializarea Dobrogei”.

In urma acestui eveniment s-a stabilit nevoia de implicare a autorităților locale în procesul de identificare și sprijinire a dezvoltării de afaceri industriale pe teritoriul sau, atragerea de fonduri pentru inovare, o reformă de substanță în educație începând din școala primară, sprijinirea tinerilor pentru a face performanță, cu focalizare către știință, tehnologie, inginerie și matematică și nevoia de implicare a factorilor locali în sprijinirea universităților și a institutelor de cercetare.

Cu ocazia întâlnirii s-a realizat o sinteză a pricipalilor factori caracteristici pentru teritoriul românesc dintre Dunăre și Marea Neagră în ceea ce privește resursele de materii prime, condițiile geografice, problemele de mediu, populație și de pregătire a forței de muncă. În continuare, Clusterul MEDGreen prezintă oportunitățile existente în prezent la nivelul Uniunii Europene și la nivel național, pentru încurajarea promovării inovării, a activităților cu valoare adăugată ridicată cu accent pe „renașterea” industrială.

Evenimentul de la Medgidia va fi inclus în programul Dezbaterii Naționale privind Educația și Cercetarea Științifică, lansat de către Presedinția României.

Reporter: Simona Tiron ; Imagine: Valentin Cerbanescu