Împotriva pirateriei

De la semnarea care a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, la Tokyo Tratatul Comercial Anti-Contrafacere (ACTA) a devenit extrem de contestat. Deşi şi-au dat acordul 22 de state membre ale Uniunii Europene, documentul va produce efecte doar după aprobarea Parlamentului European. Scopul acordului este  acela de a consolida respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv online, şi de a combate contrafacerea şi pirateria pentru bunuri precum haine de lux, muzică şi filme.

Tratatul Comercial Anti-Contrafacere  pe scurt ACTA ar putea deveni primul document care să conteste pirateria online şi care a fost adoptat la nivel internaţional. Acesta a fost semnat de mai multe state din Uniunea Europeană, SUA, Australia, Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud şi Elveţia. Printre prevederile ACTA se numără protejarea informaţiilor privind regimul drepturilor în format electronic. Fiecare parte semnatară a Acordului commercial se angajeaza să ofere protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficace împotriva oricărei persoane care săvârşeşte una din faptele incriminate în accord. Conform documentului, sunt interzise și distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea sau televizarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere, interpretări, execuţii sau fonograme, ştiind că informaţiile privind regimul drepturilor în format electronic au fost eliminate sau modificate fără autorizaţie. Toate aceste prevederi se aplică asupra mediului online, nereglementat până în present prin legi dure la nivel internaţional. Sunt state însă, ca America sau Franţa care au dezvoltat legi proprii prin care au încercat să pună capăt pirteriei pe internet.  ACTA se aplică asupra tuturor încălcărilor dreptului de autor sau drepturilor conexe asupra reţelelor digitale, care pot include utilizarea ilegală de mijloace de difuzarea la scară largă. Se dorește respectarea unor principii fundamentale cum ar fi libertatea de expresie, un proces echitabil şi protecţia vieţii private.

Redactor: Doina Sîrbu