Guvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, până în 2020, pentru 150 companii

Noua schemă de ajutor de stat va avea ca obiectiv, stimularea doar a investiţiilor cu impact major în economie. În baza schemei, costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale vor fi finanţate de stat sub formă de sume nerambursabile, în limita intensităţii maxime admise. Prin active corporale se va înţelege acele active asociate investiţiei iniţiale reprezentate de construcţii noi de orice tip, instalaţii tehnice, maşini şi echipamente, iar prin active necorporale cele asociate investiţiei iniţiale constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la brevete de invenţie, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. Companiile vor fi obligate să înceapă investiţia pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului şi să menţină investiţia iniţială realizată în stare de funcţionare pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării. Valoarea maximă a cheltuielilor care vor putea fi considerate eligibile aferente construcţiilor este 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfăşurată, iar valoarea minimă a fiecărui activ corporal de tipul instalaţii tehnice, maşini şi echipamente ce va putea fi considerat eligibil este de 44.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10.000 euro.Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu vor putea depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.