„Gospodăria tradițională din Dobrogea”

La Muzeul de Artă Populară din Constanța, vizitatorii pot admira în această perioadă Expoziția „Gospodăria tradițională din Dobrogea”. Aici, pot fi admirate cele trei spații de organizare ale unei locuințe din vremea străbunicilor noștri precum „camera curată”, tinda cu vatra și odaia de zi unde familia își ducea traiul iar femeile desfășurau activități legate de industria casnică textilă.

Expoziția deschisă la Muzeul de Artă Populară din Constanța le oferă vizitatorilor ocazia inedită a unei excursii în timp care le dă posibilitatea să cunoască din obiceiurile străbunicilor noștri. Pentru ei, o „cameră curată” sau „cameră bună” era încăperea în care se derulau ceremoniile, erau găzduiți oaspeții și se păstrau cele mai frumoase țesături, precum și zestrea fetelor de măritat. Punctul de greutate al acestei încăperi îl reprezenta peretele de răsărit cu icoana protectoare. Aceasta era încadrată, de regulă, de un ștergar țesut din borangic și bumbac, ales la capete cu motive tradiționale dobrogene: cocoșii afrontați, vița-de-vie și ciorchinele de struguri, motive florale și vegetale. Tot aici este adusă în atenția vizitatorilor tinda sau sala care era încăperea centrală a casei și locul unde era amplasată vatra. În expoziție regăsim inventarul gospodăresc legat de vatră, care cuprinde obiecte din lemn, vase din aramă și ștergare de uz, țesute din bumbac. Tot în tindă se afla și „sinia”, masa rotundă și joasă, în jurul căreia, pe scăunele cu trei picioare, se așezau membrii familiei. Un alt obiect important din această expoziție este războiul de țesut, amplasat lângă fereastră, alături de unelte necesare industriei casnice textile precum furca, roata de tors și daracul.

Piesele expuse fac parte din patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța și provin din satele românești de pe limesul dunărean: Ostrov, Oltina, Băneasa, Dunăreni, Aliman, Topalu, Seimeni, dar și din localități nord-dobrogene, Enisala sau Babadag.

Redactor: Sondra Sandu