Garajele, o problemă în Mangalia

Potrivit situației expuse de consilierii municipali, în Mangalia există 1.700 de garaje pentru care sunt contracte de închiriere cu Adsministrația Domeniului Public și Privat, în condiţiile în care numărul autoturismelor personale deţinute de cetăţenii urbei este de peste 13.000!

La un calcul simplu efectuat de angajaţii primăriei, cele peste 2.000 de garaje înglobează circa 4 hectare din suprafaţa Mangaliei.

În scurt timp, promite administraţia publică locală, va fi înaintat spre dezbatere publică un nou regulament al garajelor de pe teritoriul municipiului, care, după ce va trece de votul consilierilor, va da posibilitatea chiriaşilor să încheie contracte pe perioade de până la cinci ani.

Până la realizarea și publicarea noului regulament, în cadrul şedinţei de consiliu, a fost aprobată prelungirea tuturor contractelor actuale pe o perioadă de un an.

Din acest an, chiria pentru garaje trebuie achitată până pe 31 martie, după care ADPP va încasa penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Redactor: Mihaela Marin-Dubei