Fructe și legume cu reziduuri de pesticide peste limita admisă

1,66% din probele analizate pe fructele şi legumele importate de țara noastră conțin reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă.

Reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor afirmă că procentul este sensibil mai mic față de media neconformităţilor la nivelul Uniunii Europene, care se situează la 4,1%. Informațiile au fost prezentate în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific al ANSVSA. Reuniunea a avut drept scop obținerea unor opinii ştiinţifice cu privire la subiecte de interes pentru activitatea serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat, pe baza cărora să se poată stabili strategia pe termen scurt şi mediu în domeniul sănătăţii animalelor şi a siguranţei alimentelor.

Alături de subiectul monitorizării reziduurilor de pesticide identificate în fructele și legumele provenite din import, agenda ședinței a cuprins și alte teme principale precum strategia pentru combaterea pestei porcine africane, gestionarea focarelor de gripa aviară din Maramureş şi identificarea unor modalităţi eficiente de colaborare directă între ANSVSA şi universităţile sau instituţiile de profil.

“În urma celor discutate, s-a concluzionat că, până în prezent, strategia pentru combaterea pestei porcine africane aprobată în anul 2018, care prevede ca mistreţii din zonele afectate să fie vânaţi în proporţie de 100%, respectiv reducerea efectivului la mai puţin de 0,5 mistreţi/kilometru pătrat în jurul zonelor afectate, nu s-a realizat”, au subliniat reprezentanţii ANSVSA.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor avertizează că la această dată în România numărul focarelor de pestă porcină africană şi a zonelor în care trebuie impuse măsuri sunt în creştere, aspecte care vor determina o majorare semnificativă a costurilor pentru eradicarea şi combaterea acestei maladii şi, implicit, pierderi economice ridicate.
În acest context, preşedintele ANSVSA a solicitat şi a obţinut sprijinul mediului academic în privinţa revizuirii şi reactualizării strategiei privind combaterea pestei porcine africane şi adaptarea acesteia la situaţia existentă.

În ceea ce priveşte gestionarea focarului de gripă aviară H5N8, diagnosticat la păsări pe platforma zootehnică Seini din judeţul Maramureş, membrii Consiliului Ştiinţific au apreciat modul prompt în care ANSVSA a acţionat în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională pentru combaterea focarului primar şi a celui secundar.
De asemenea, a fost prezentat modul de gestionare de către Comisia Europeană a situaţiei epidemiologice la nivel european, prin decizii de restricţionare a zonelor în care evoluează gripa aviară în statele membre ale UE şi prin interdicţia totală a importului de păsări vii şi produse ale acestora, în cazul ţărilor terţe.

Ultimul subiect dezbătut a fost consacrat necesităţii de identificare a unor modalităţi eficiente de colaborare directă între ANSVSA şi universităţile şi instituţiile de profil, în sensul organizării de sesiuni de instruire a medicilor veterinari din sectorul de stat şi a medicilor veterinari concesionari, în scopul de a fi permanent conectaţi la realitatea epidemiologică actuală.
În acest sens, preşedintele ANSVSA a propus ca între autoritate şi universităţile/instituţiile de profil să fie încheiat un acord de colaborare, care să reprezinte cadrul juridic pentru funcţionarea de grupuri de experţi pe diferite tematici, precum epidemiologie, boli infecţioase, analiză de risc, igienă şi industrie alimentară, aspect cu care au fost de acord toţi membri Consiliului Ştiinţific.
Consiliul Ştiinţific al ANSVSA este format din personalităţi recunoscute ale mediului academic, care acordă asistenţă tehnică şi ştiinţifică, privind legislaţia naţională şi comunitară, în domeniile care au o influenţă directă sau indirectă asupra ariei de competenţă a Autorităţii.

Redactor: Mihaela Țânțaru