Fermierii vor putea să depună cererile unice de plată începând cu 1 martie până pe 15 mai fără penalităţi

PLASMA CEREREA UNICA DE PLATA PT FERMIERIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a simplificat cu mult procedura.Prin ordin de ministru, se simplifică documentele prin care fermierii fac dovada utilizării terenului. Astfel, se solicită doar adeverinţa emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere şi, după caz, contractele de închiriere /concesiune/ arendă. Nu se mai solicită: copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare; copie a titlului de proprietate şi, în lipsa acestuia, declaraţia pe propria răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document; tabelul centralizator cu contracte. Potrivit MADR, în contextul simplificării, funcţionarul APIA verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţa emisă de primărie, cu suprafeţele declarate în cerea unică de plată. Astfel, în urma abrogării anexei 11, a fost uşurată şi sarcina administrativă a APIA, întrucât nu se mai verifică corespondenţa dintre suprafaţa din anexa 11 cu suprafeţele din adeverinţă. La depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole pentru care se solicită plăţi. APIA pune la dispoziţia solicitanţilor, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafaţa eligibilă.