Facilități pentru liceeni, la transportul în comun

Vești bune pentru elevii de liceu care nu studiază în localitatea de domiciliu! Parlamentul României a adoptat legea prin care liceenilor li se decontează transportul, facilitându-le astfel accesul la educație.

Luni, 2 octombrie, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr.197/2017 prin care se aduc modificări Legii Educației Naționale și Legii serviciilor de transport public local. Conform noii legi adoptate de Parlamentul României :

”Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 de km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă. ”

”…tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului…”

Se precizează totodată că: ”Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor  și să asigure transportul rutier al acestora.”

Redactor: Ramona Caba