Expertizarea clădirilor din unităţile de învăţământ

Clădirile cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, construite înainte de 1978, vor fi expertizate tehnic în vederea încadrării acestora în clasa corespunzătoare de risc seismic.

Cel puțin așa prevede un proiect de lege adoptat în data de 11 septembrie de Camera Deputaților. Demersul legislativ are ca scop diagnosticarea stării imobilelor în care se desfăşoară activitatea didactică din România, pentru a prefigura un plan de intervenţie asupra acestora, în vederea asigurării unor condiţii de siguranţă pentru elevi, studenţi, profesori şi personal auxiliar şi a preîntâmpina accidentele în cazul unui seism major.

”Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024. Sursa de finanţare este asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei Naţionale, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale.”, precizează proiectul de lege.

Actul normativ adoptat de forul decizional nu se aplică în cazul imobilelor care dețin astfel de expertizate efectuate după data de 1 ianuarie 2010. Evaluarea tehnică a clădirilor va fi dispusă de managerii instituţiilor publice care au în administrare construcţii cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ care au fost construite înainte de anul 1978.

“Până la data de 1 ianuarie 2021, conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie, asupra construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice care se află în patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte de anul 1978.”, prevede actul normativ adoptat de Camera Deputaților.

Proiectul de lege aprobat are stabilite și sancțiuni contravenționale pentru neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor de către conducătorii instituţiilor publice care au în administrare construcţii cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ construite înainte de anul 1978. Amenzile în acest cazuri variază pornesc de la 1.000 de lei și ajung până la 10.000 de lei.

Actul normativ adoptat modifică Ordonanţa Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente pentru stabilirea unui calendar naţional pentru expertizarea construcţiilor cu destinaţia de unităţi şi instituţii de învăţământ.

Redactor: Mihaela Țânțaru