Evaluarea directorilor de unităţi şcolare din judeţul Constanţa se aproape de final

Conform procedurii aprobate în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, până pe 10 august personalul de conducere al unităţilor de învăţământ va fi evaluat de inspectorii şcolari de specialitate din cadrul I.S.J. Directorii vor fi evaluaţi în următorele domenii: curriculum, resurse umane, resurse financiare şi materiale, şi dezvoltare şi relaţii comunitare. Şi directorul Marius Furtună al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu“ este supus evaluării. Acesta îşi va cunoaşte calificativul pentru activitatea managerială depusă în anul şcolar 2012 – 2013 după 16 august.

În cadrul evaluării directorilor unităţilor şcolare din judeţul Constanţa este analizată şi relaţionarea acestora cu colectivul de cadre didactice, cu părinţii elevilor, cu administraţia locală, cu agenţii economici, dar şi strategia acestora de dezvoltare a şcolilor şi liceelor. Potrivit profesorului Mădălina Zărnescu, directorul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu“ este apreciat de toate cadrele didactice din subordine.

Profesorul Marius Furtună şi-a încheiat primul an de conducere a Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu“ şi trebuie să obţină 86 de puncte pentru a primi calificativul „Foarte Bine“.

Directorii şcolilor şi liceelor din Medgidia vor primi calificativele „Suficient“, „Bine“ sau „Foarte Bine“ după 16 august, când Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa va verifica punctajele obţinute de directori şi vor face noile numiri în funcţie.

Reporter: Gina Serban ; Imagine: Radu Serban