Emoții pentru dascălii constănțeni

165 de cadre didactice constănțene au susținut astăzi examenul de definitivat. 23 de candidați s-au retras în ultimul moment și 7 au absentat. Pentru a promova proba scrisă, profesorii trebuie să obțină minim nota 8.

Dascălii au avut 4 ore la dispoziție să redacteze lucrarea. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul certifică şi faptul că un cadru didactic debutant, care a optat pentru această carieră, dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, marți, 25 aprilie 2017.

În perioada, 25-26 aprilie, se înregistrează contestațiile și se transmit la centrele de evaluare, urmând ca duminică, 30 aprilie 2017, să fie afișate rezultatele finale.

Redactor: Camer Niță