Emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a

Etapa de înscriere la Evaluarea Națională este prevăzută în perioada 18-20 iunie. De asemenea, tot până pe 20 iunie unităţile de învăţământ au obligaţia să trimită comisiei judeţene de admitere mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi lista elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîn-cheiată sau exmatriculaţi. Pentru anul şcolar 2012-2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a primit aprobarea Ministerului Educaţiei pentru un număr de 230 de clase, reprezentând 6.440 de locuri. Pe 25 şi 27 iunie sunt prevăzute probele scrise la limba şi literatura română, respectiv matematică. După etapa de corectare a erorilor şi de confirmare a încheierii modificărilor, pe 14 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013. În schimb, cei care împlinesc 18 ani se pot înscrie doar la cursuri serale, unde sunt disponibile 448 locuri, sau cu frecvenţă redusă, 308 locuri. Pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din promoţia 2012, media de admitere este media ponderată, în care media generală la evaluarea naţională din clasa a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V – VIII are o importanță de 50%. Pe 14 iulie are loc repartizarea computerizată, iar conform mediei de admitere, pe 15 iulie, elevii vor afla la ce liceu constănţean şi-au găsit locul. Cei care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea îşi vor încheia situaţia şcolară şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană în perioada 6-7 septembrie. În situaţia în care un elev nu a participat la evaluarea naţională va fi repartizat de Inspectoratul Şcolar, în perioada 6-7 septembrie, după distribuirea celorlalţi candidaţi. În cazul elevilor de clasa a VIII-a care au studiat în străinătate şi care, din această cauză, nu au participat la testarea naţională, vor fi înscrişi în clasa a IX-a după recunoaşterea studiilor, peste numărul de locuri aprobat. Repartizarea acestora se va desfăşura în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța recomandă mare atenție când, împreună cu diriginţii şi părinţii, completați  fişele de înscriere, pentru că priorităţile pe care le stabiliţi la codurile alocate fiecărei specializări vă pot trimite la un liceu pe care vi l-aţi dori mai puţin. Cei care iau notă minimă la testarea națională, trebuie să știe că au totuși o șansă să ajungă în clasa a 9-a. Anul trecut, mai multe unități au primit absolvenți care au obținut nota 5 la evaluarea națională. Acestea sunt:

Colegiul Tehnic „Pontica” – specializările comerţ, agricultură

Colegiul Tehnic „Tomis” – construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi mecanică

Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” – electric şi mecanică

Liceul Tehnologic „Gh. Duca” – electromecanică şi mecanică

Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” – chimie industrial

Liceul Tehnologic „I. N. Roman” – industrie textilă şi pielărie

Pentru mai multe detalii si imagini video va rugam urmariti jurnalul Litoral TV

Redactor: Doina Sirbu