Drepturile și obligațiile elevilor

În data de 10 septembrie va începe noul anul școlar. Elevii trebuie să știe că au anumite drepturi care nu le pot fi refuzate, dar și anumite obligații. Multe practici care par normale sunt, de fapt, interzise.

Drepturile și obligațiile copiilor sunt prevăzute prin Statutul elevului emis de Ministerul Educației Naționale și Cercertării Științifice. Acestea se aplică oricărui elev care este înscris în învățământul preuniversitar. Aici sunt incluși antipreșcolarii și preșcolarii.

În ceea ce privește drepturile elevilor, aceștia benficiază de respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. Este interzisă sancționarea acestora prin mustrarea în fața clasei. Un alt drept este cel de a beneficia de învățământ gratuit, ceea ce se referă inclusiv la dreptul de a primi manuale gratuite. Elevii au dreptul de a avea acces la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare. Acestora nu li se va putea refuza comunicarea absențelor și nu pot fi consemnate pentru pedepsirea elevului. Tot ei vor beneficia și de un tarif redus cu 50% în cazul transportului local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii au dreptul de a fi susținuți financiar pentru activitățile de performanță, atât la nivel național, cât și internațional.

Privind obligațiile, Statutul elevului prevede îmbrăcămintea decentă. Chiar dacă aceasta nu este respectată, elevilor nu le poate fi refuzat dreptul de a intra în școală. O altă obligație este aceea ca atunci când absentează din cauză de îmbolnăvire, să informeze dirigintele și să meargă la medic. În școli sunt interzise activități propogdandă electorală sau prozelitism religios. Elevii nu pot folosi telefoanele mobile în timpul orelor și a examenelor . Nicio interdicție nu există cu privire la aducerea telefonului la școală, atât timp cât este respectată interdicția anterioară.

Redactor: Denisa Albu