Documentele necesare și pașii care trebuie urmați de proprietarii de mașini pentru înscriere

Înmatricularea unui autovehicul se face la serviciul Public Comunitar Înmatriculări Auto și Permise de Conducere, din cadrul Prefecturii C-ța. Românii care și-au achiziționat un autoturism din străintate trebuie să știe că pt a putea circula cu el au nevoie de:
1.    Cerere tip;
2.    Carte de identitate a vehiculului;
3.    Fişa de înmatriculare, cu viza agenţiei fiscale;
4.    Act de proprietate:
5.    Documentele de înmatriculare străine şi traduceri legalizate ale acestora;
6.    Plăcile cu nr. de înmatriculare străin;
7.    Act vamal ( când vehiculul provine din afara U.E);
8.    Certificat de autenticitate – R.A.R (cu excepţia vehiculelor noi);
9.    Inspecţia tehnică periodică;
10.    Poliţa de asigurare obligatorie;
11.    Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată la Administraţia Finanţelor Publice;
12.    Taxa de înmatriculare auto – Consiliul Local;
13.    Contravaloare certificat de înmatriculare – CEC;
14.    Actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înregistrare al firmei, după caz;
15.    si de copii xerox la unele dintre aceste acte.
Șoferii care vor să modifice unele date din certificatul de înmatriculare care fac referire la nume, adresă sau culoare au nevoie de :
1.    Cerere tip;
2.    Carte de identitate a vehiculului;
3.    Fişa de înmatriculare cu viza agenţiei fiscale, numai în cazul schimbării domiciliului, sediului sau a motorului;
4.    Certificatul de înmatriculare a vechiculului
5.    Contravaloarea certificatului de înmatriculare- CEC
6.    Actul de identitate al proprietarului sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz, si bineinteles de unele copii xerox la aceste documente.
Există însă și șoferi care au nevoie de transcrierea unui autovehicul înmatriculat. Aceștia trebuie să se prezinte la ghișeul serviciului Public Comunitar Înmatriculări Auto și Permise de Conducere, cu 3 documente diferite față de conducătorii auto aflați în situația unei prime înmatriculări. Acestea sunt :
1.Certificatul de înmatriculare vechi;
2.Plăcile cu numerele de înmatriculare;
3.Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată la Administraţia Finanţelor Publice, daca este cazul;
Atenție însă, pentru că doar personal puteți depune documentele de înmatriculare la ghişee. În cazul unui împuternicit este necesară o procură specială notarială,  dacă sunteți persoană fizică, iar pt persoanele juridice trebuie să existe un delegat autorizat. În cazul transcrierii unui autovehicul folosit, regula este ca, numărul de înmatriculare să rămână pe vehicul. În caz contrar, se va percepe tarif de atribuire număr preferenţial.De asemenea,taxa de înmatriculare auto se achită la Consiliul Local pe raza căruia îşi are sediul/ domiciliul proprietarul.