Dezbatere publică pe proiectul următorului an școlar

Proiectul privind structura anului școlar 2017-2018 a fost supus consultării publice. Conform documentului, următorul an școlar va începe pe data de 11 septembrie și se va încheia pe 22 iunie 2018, însemnând 36 de săptămâni de cursuri, adică 174 de zile lucrătoare.

În intervalul 2-24 februarie, va fi supus consultării publice proiectul privind structura anului școlar 2017-2018. Conform acestuia, anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre: semestrul I, cu o durată de 19 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018,  și semestrul al II-lea, cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor. Pentru învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Redactor: Daniel Albu