Curtea de Conturi lansează un nou canal de comunicare

Curtea de Conturi a României vrea să-și optimezeze activitatea prin îmbunătățirea dialogului și transparenței în relația sa cu cetățenii și societatea civilă și lansează în acest sens adresa de e-mail propuneri.program2020@rcc.ro.

Instrumentul de comunicare pus la dispoziție prin intermediul poștei electronice oferă publicului larg posibilitatea propunerii unor teme care ar putea fi incluse în Programul de activitate  al instituției pe anul 2020.

“Crearea acestui canal de comunicare îşi propune angajarea unui dialog semnificativ şi eficient cu părţile interesate în scopul îmbunătăţirii rolului asumat de către Curtea de Conturi a României privind buna gestionare a resurselor publice în interesul cetăţeanului. Prin această iniţiativă, Curtea de Conturi a României urmăreşte continuarea procesului demarat privind consolidarea responsabilităţii, a transparenţei instituţionale în relaţia cu cetăţenii, precum şi a integrităţii entităţilor guvernamentale şi din sectorul public, principii asumate prin intermediul standardelor ISSAI 12 şi ISSAI 20 emise de Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI)”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Sugestiile formulate pot fi transmise până la data de 5 octombrie. Acestea vor fi analizate de structurile de specialitate, în vederea reţinerii aspectelor care intră în sfera de competenţă a Curţii de Conturi a României.

Redactor: Mihaela Țânțaru