Cum se dobândeşte cetăţenia română ?

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane la statul român. Aceasta se dobândește prin: naștere, adopție și  acordare la cerere, iar cetățenii români sunt egali în fața legii, bucurându-se de protecția statului. Iată care sunt condițiile pt a i se acorda unui individ cetățenia română:

-S-a născut şi domiciliază pe teritoriul României

-Stă de cel puţin 8 ani pe teritoriul statului român sau este căsătorit cu un cetăţean român de cel puţin 5 ani

-Dovedeşte loialitate faţă de statul şi de poporul român

-Este major

– Are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă

– Nu are antecedente penale

-Cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească

-Cunoaşte constituţia României şi imnul naţional

În fapt, totul începe cu depunerea cererii care trebuie să treacă prin mai multe structuri. O dată la Comisia pentru cetăţenie unde se stabileşte un termen de maximum 6 luni pentru programarea la interviu, apoi vine ”interogarea” propriu-zisă. Se întocmeşte raportul Comisiei şi apoi, dacă totul merge bine, se emite ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie care dă verdictul final. Ultima parte este depunerea jurământului.

Pentru dobândirea cetăţeniei la cerere sunt necesare următoarele acte:

– cerere pentru acordarea cetăţeniei române;

– certificatul de naştere tradus (original, copie şi traducere legalizată a acestuia);

– certificatul de căsătorie tradus (original, copie şi traducere legalizată a acestuia);

– certificatul de depunere a jurământului;

– actul prin care se face dovada spaţiului de locuit (original şi copie);

– 4 poze tip act de identitate 30/40 mm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei;

Actele mai sus arătate se vor introduce la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din circumscripţia în care se află reşedinţa persoanei fizice solicitante.

Prin servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei se înţelege orice structură de această specialitate, constituită şi organizată de Ministerul de Interne.