Cum puteți obține indemnizație de șomaj

Persoanele care-și pierd locul de muncă au posibilitatea de a cere indemnizația de șomaj, însă numai dacă îndeplinesc anumite condiții. Aflați în continuare, care sunt actele necesare pentru întocmirea dosarului.

Cei care sunt considerați, legal vorbind, șomeri, sunt îndreptățiți să ceară indemnizația de șomaj. Mai exact, este vorba despre persoanele care n-au loc de muncă și nu câștigă bani sau veniturile pe care le obțin, din activități autorizate legal, sunt mai mici de 500 de lei.

Pentru întocmirea dosarului de indemnizație de șomaj, aveți nevoie de următoarele acte în original și o copie xerox a acestora: act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie sau divorț, acte de studii și de calificare.

De asemenea, este necesară o adeverință medicală, cu specificația “apt de muncă” sau “ apt de muncă cu restricții”, eliberată de medicul de familie. Mai aveți nevoie de o adeverință de venituri, în care să fie specificat salariul pe ultimele 12 luni.

Persoanele care au avut ultimul loc de muncă în alte județe, trebuie să aibă la dosar certificatul privind stagiul de cotizare la bugetul asigurărilor pentru șomaj și decizia de încetare a contractului de muncă.

Pentru persoanele care vin din concediul de maternitate, este nevoie de decizia de aprobare a indemnizației de creștere copil, decizia de încetare a indemnizației de creștere copil și  certificatul de naștere al copilului.

Redactor: Isabela Boantă