Copii sub 3 ani vor fi scutiţi de la plata întreţinerii

Senatul a adoptat recent o propunere legislativă care prevede scoaterea de la cheltuielile de întreţinere a copiilor sub 3 ani. De asemenea, termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de prorietari este stabilit la maximum 30 de zile, față de limita în vigoare care este de 20 de zile.

Copiii minori cu vârsta de maximum 3 ani vor fi scutiți de la plata cheltuielilor cu întreținerea în cazul calculului facturilor de utilități ale unei asociații de proprietari. În expunerea de motive, iniţiatorii arată că includerea acestei categorii în cheltuielile de întreţinere este nejustificată şi absurdă, atât timp cât nici „animalele mici de companie nu sunt incluse în rândul consumului pe locuinţă”.

Inițiativa legislativă dă dreptul asociațiilor să hotărască scutirea de la plata cheltuielilor de întreținere pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Guvernul a transmis deja Parlamentului că susține aceste modificări, cu condiția menținerii sistemului de penalizări de maximum 0,2% pentru fiecare zi de întârziere la plata facturii de întreținere.

Reporter: Camer Nita ; Imagine: Narcis Verdes