Construiește-ți profesia juridică din facultate

Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța, în parteneriat cu Baroul Constanța anunţă închiderea proiectului „Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul, început în anul 2014, și-a atins indicatorii și obiectivul pentru care a fost realizat, și anume, acela de creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă.

Printre cele mai semnificative rezultate ale acestui proiect se numără:

– Reorganizarea Oficiului de Consiliere și Orientare în Profesie;

– Amenajarea și organizarea unei biblioteci juridice;

– Amenajarea unei săli pentru procese simulate;

– Achiziționarea a 2 videoproiectoare și 2 ecrane de proiecție;

– Organizarea a 10 procese simulate;

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investește în oameni! și se înscrie pe Axa Prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul POSDRU „Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”, are o valoare totală de 2.157.625 de lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.114.473 de lei, iar contribuția beneficiarului, Universitatea „Spiru Haret”, de 43.152 de lei.

Reporter: Andreea Iliescu ; Imagine: George Dima