Constanţa este gazda Reuniunii Operative cu operatorii regionali de apă

La eveniment au participat aproximativ 80 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi regionale. Aceștia s-au arătat interesaţi atât de tehnologia folosită pentru epurarea apelor uzate în cadrul obiectivului, cât şi de toată procedura de derulare a contractului de execuţie a lucrărilor propriu-zise.

Finalizarea cu succes a contractului “Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Eforie Sud” a devenit un model de bune practici în derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă. La eveniment au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţărilor Europene, Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunale, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Institutului Naţional de Sănătate Publică, Administraţiei Naţionale Apele Române, ai Academiei Română şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare a Achiziţiilor Publice.

Reporter: Camer Negip ; Imagine: George Dima