Consiliile județene preiau unitățile de asistență medico-socială

Guvernul a adoptat recent o ordonanță de urgență prin care centrele de asistență medico-socială din orașele cu peste 5.000 de locuitori vor putea fi preluate administrativ și financiar de către consiliile județene.

Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori, vor putea trece în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene. Acest fapt va fi posibil în condițiile în care consiliile locale  și consiliile județene hotărăsc de comun acord acest lucru.

Guvernul a adoptat, în acest sens, o ordonanță de urgență de modificare a OUG nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.

Până în prezent, prevederea se aplica unităților de asistență medico-socială din orașele cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Măsura propusă are în vedere asigurarea finanțării necesare funcționării unităților de asistență medico-socială de către consiliile județene.

Beneficiarii serviciilor acordate în astfel de unități sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament. Totodată sunt persoane cu o situație socială precară, aflate în imposibilitatea de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

Consiliile județene vor putea aproba regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și numărul de personal ale unităților preluate precum și bugetul de venituri și cheltuieli al respectivelor unități, în condițiile legii.

Redactor: Ramona Caba