Consilierii locali din Mangalia au fost convocaţi, mâine, în şedinţă ordinară

Aleşii din Mangalia vor pune în discuţie, pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre referitoare la aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului din sudul litoralului, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Municipiul Mangalia şi S.C. Goldterm S.A., precum şi un proiect de hotărâre referitor la aprobarea atribuirii unui teren în staţiunea Venus, în folosinţă gratuită, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata realizării investiţiei “Locuinţe prin credit ipotecar”.

Alte proiecte de inters public fac referire la aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii denumit Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Mangalia şi staţiunile acestuia – Sistem de supraveghere video. Administraţia publică locală mai doreşte trecerea, prin votul consilierilor, a Cantinei Sociale din administrarea Liceului Ion Bănescu, în cea a Serviciului Public de Asistenţă Socială. Nu în ultimul rând, aleşii din Mangalia sunt chemaţi să aprobe modificarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Cristian Radu.

Redactor: Mihaela Marin-Dubei