Consilierii locali din Mangalia au aprobat schema de ajutor de minimis

Hotărârea prevede ca societăţile comerciale care plătesc taxe la bugetul local să fie scutite de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aplicate la impozite, taxe, chirii, redevenţe sau alte venituri la bugetul local, dacă îndeplinesc anumite condiţii. Numai agenții economici care își achită integral restanțele, până la 31 martie, beneficiază de aceste scutiri. Noua schemă de minimis se aplică în perioada 01.01.2014 – 31.03.2014. Conform aceluiaşi act normativ, dacă societatea comercială are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit sau o anumită taxă, scutirile de la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere aferente respectivului venit bugetar. Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în Hotărârea de Consiliu Local, agenţii economici interesaţi vor depune la sediul Primăriei Mangalia o solicitare în acest sens, însoţită de documente justificative. În municipiul Mangalia, numărul agenţilor economici, beneficiari ai ajutorului de minimis este de aproximativ 1200.

Redactor: Raluca Damian