Conferință internațională la Universitatea Ovidius din Constanța (VIDEO)

Pornind de la premisa potrivit căreia cunoaşterea nu există izolat în mintea unei singure persoane, ci se naşte prin schimbul de idei şi experienţe în cadrul unei conferinţe ştiinţifice, evenimentul s-a adresat tuturor profesioniştilor şi studenţilor, dar şi personalului implicat în învăţământul superior. Scopul şi tematica propuse au intenţia de a acoperi subiecte din domeniile activităţii de cercetare a Facultăţii de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie în parteneriat cu: Universitatea Naţională Maritimă din Odessa – Ucraina, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale – Bucureşti, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Tematica privind protecţia creaţiilor intelectuale a reunit la Constanţa, de-a lungul timpului, specialişti din ţara şi străinătate, atraşi de nivelul dezbaterilor şi calitatea comunicărilor prezentate.

Reporter: Camer Negip ; Imagine: Viorel Cotleț