COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la Conferinţa de închidere a proiectului Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!

sigle_spiruProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investește în oameni!

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!

Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132586

Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Partener: Baroul Constanța

Universitatea „Spiru Haret” prin Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța în parteneriat cu Baroul Constanța anunţă închiderea proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 „Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul început în anul 2014, și-a atins indicatorii și obiectivul pentru care a fost realizat și anume acela de creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională pentru un număr de 361 de studenţi și masteranzi şi programe de stagii de practică de specialitate pentru 200 de studenţi și masteranzi care au organizat 10 procese simulate în sala de judecată amenajtă în cadrul proiectului. Pentru participanții activității de consiliere și orientare în profesie au fost acordate subvenții în cuantum de 500 lei, iar pentru beneficiarii stagiilor de practică, s-au acordat 10 premii pentru cel mai bun portofoliu de practică în cuantum de 1200 de lei și 1 premiu pentru cel mai bun proces simulat, în cuantum de 8000 de lei.

Ajunși așadar, la finalul perioadei de implementare a proiectului, suntem bucuroși să cuantificăm, o serie dintre cele mai semnificative rezultate ale acestui proiect, cum ar fi:

Reorganizarea Oficiului de Consiliere și Orientare în Profesie

Amenajarea și organizarea unei biblioteci juridice, dotate cu cărţi, reviste de specialitate, broşuri, 1 soft legislativ iDrept

Amenajarea unei săli pentru procese simulate cu mobilier și echipament necesar în conformitate cu necesarul dotărilor dintr-o sală de şedinţă a unei instanţe de judecată (steag, stemă, podium unde este biroul judecatorilor cu scaune, biroul grefierului, calculator cu imprimantă, 2 birouri/bănci pentru avocați, pupitru cu crucea care este în mijloc, instalație de sonorizare și înregistrare, bănci pentru public)

Achiziționarea a 2 videoproiectoare și 2 ecrane de proiecție

Organizarea a 10 procese simulate

Elaborarea a 9 broșuri de informare, din care 1 – Informații generale despre construirea și pregătirea unei cariere în domeniul juridic și 8 Profiluri de carieră: Consiliere și Orientare în profesia de Avocat, Consiliere și Orientare în Magistratură, Consiliere și Orientare în profesia de Notar Public, Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției Publice, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul ONG-urilor, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul companiilor private, Consiliere și Orientare în profesia de Mediator, Consiliere și Orientare în profesia de Executor Judecătoresc, ce conțin: informații despre profesie, accesul in profesie, desfășurarea activității, calități necesare, legislație și tipărirea și distribuirea acestora

Organizarea a 2 conferinţe de presă în cadrul campaniilor de conştientizare a oportunităţilor de integrare rapidă pe piaţa muncii ca urmare a implicării active a studenţilor jurişti în stagiile de pregătire practică derulate prin intermediul proiectului

13 comunicate de presă (cu 9 mai multe decât prevăzute inițial)

8 întâlniri în cadrul campaniei de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională și la stagiile de pregătire practică și procese simulate

3 workshop-uri între studenţi, angajatori şi cadre didactice pentru diseminarea rezultatelor și întărirea sustenabilității acestuia

Elaborarea a 3 tipuri de caiete de practică: Drept privat (drept civil, dreptul familiei, drept comercial, contencios administrativ, proceduri de insolvență), Dreptul muncii și Dreptul penal

1 portal web al proiectului

1 Ghid de Orientare și Consiliere Profesională în domeniul învățământului superior Juridic pentru uzul cadrelor didactice

1 Ghid de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior juridic

1 Studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior Juridic

10 convenții de practică juridică cu birouri de avocatură interesate în recrutarea viitorilor absolvenți jurişti

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investește în oameni! și se înscrie pe Axa Prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 „Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”, are o valoare totală de 2.157.625,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.114.473,00, iar contribuția beneficiarului, Universitatea „Spiru Haret”, de 43.152,00 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro.

Informaţii suplimentare despre proiect și rezultatele acestuia se pot obţine pe site-ul www.profesiajuridica.ro sau de la Universitatea „Spiru Haret”, Manager Proiect, Onorina Botezat, e-mail: drept_ct_onorina.botezat@spiruharet.ro și Responsabil comunicare și relații cu publicul, conf. univ. dr. Claudiu Chiru, e-mail: contact@profesiajuridica.ro