Ce risca cei care nu depun formularul 200 până pe 26 mai 2014

Depunerea declaraţiei privind veniturile după data de 26 mai 2014 este sancţionată cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei, potrivit ANAF. Pe langa cei care au realizat venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, silvicultură şi piscicultură, declaraţia trebuie depusă şi de persoanele care au realizat venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Şi veniturile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract trebuie declarate de persoanele fizice. Formularul se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii au un certificat digital calificat. Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF.