In ce conditii se vor acorda tichetele de vacanță pentru bugetari

Tichetele de vacanţă sunt scutite, pentru salariat, de plata impozitului pe venit şi a asigurărilor sociale aferente. Pentru instituțiile publice, voucherele de vacanţă se vor acorda în limita bugetului de venituri și cheltuieli, iar nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate unui salariat reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în decursul unui an fiscal. Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă. Valoarea tichetului nu poate depăşi 5.100 de lei. Tichetele de vacanță pot fi folosite doar pe teritoriul României, în unitățile de primire turistice sau în agențiile de turism autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism și au termen de valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care au fost emise. Tichetele de vacanţă vor fi emise de Autoritatea Națională pentru Turism. Astfel, A.N.T., va putea emite, după ce va incheia contracte cu toți angajatorii ce acordă aceste beneficii, vouchere de vacanță doar în sistem online pentru a evita costurile suplimentare generate de tipărirea acestor vouchere.