Cazier contravenţional pentru agenții economici

Atenție, comercianți!  Începând cu data de 1 septembrie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va introduce cazierul contravenţional.

Documentul va permite identificarea operatorilor economici şi a faptelor pentru care s-au aplicat sancțiuni sub formă de avertismente, astfel încât la o nouă încălcare a legii, aceasta să nu mai fie repetată.

”Măsurile anunţate se înscriu în abordarea de control unitară la nivel naţional şi în politica de toleranţă zero a ANPC faţă de încălcările legislaţiei de către comercianţi, în special în privinţa celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm ‘perseverenţa’ unor comercianţi în a produce iar şi iar aceleaşi neplăceri consumatorilor şi suntem gata să le arătăm acestora că şi Autoritatea este gata să persevereze şi să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii.”, a declarat Horia-Miron Constantinescu, preşedintele Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

La stabilirea sancţiunii, în cazul în care se constată că pentru aceeaşi abatere operatorul economic a mai fost mustrat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravenţional și aplicarea eventualelor pedepse pecuniare complementare.

“În acord cu hotărârile pronunţate de către instanţele de judecată, în cauzele din domeniul protecţiei consumatorilor, ce au în vedere principiul proporţionalităţii aplicării sancţiunii, conform căruia “dacă operatorul economic a mai fost sancţionat anterior cu avertisment se au în vedere şi circumstanţele personale ale contravenientului”, sens în care, se poate aplica sancţiunea cu amendă contravenţională. “, precizează instituţia.

Experiența dobândită în decursul timpului în cadrul controalelor efectuate de către comisarii de la Protecția Consumatorilor a demonstrat că atât probele foto, cât și cele video obținute în aceste situații au fost esențiale în câștigarea unor acțiuni în instanță, în baza proceselor verbale de constatare a contravenţiei încheiate cu aceste ocazii.

”ANPC respectă prevederile legale în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare modificând procedura de control prin luarea unor măsuri legale necesare pentru a asigura că filmarea şi fotografierea în cadrul actului de control devin obligatorii, doar cu informarea comerciantului, şi fără a i se solicita acestuia un acord prealabil în vedere preconstituirii de probe.”, precizează Autoritatea de control.

ANPC menționează că va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării că echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare şi fotografiere.

Redactor: Mihaela Țânțaru