Campania electorală se apropie de final (VIDEO)

Pentru a-și exercita dreptul de vot, cetăţenii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie valabile. În acest sens, serviciile de evidenţă a populaţiei vor lucra cu program prelungit, inclusiv sâmbătă şi duminică, în ziua alegerilor.

Excepții se vor face doar pentru persoanele care sunt deja în secţia de votare după această oră. Duminică, românii votează pentru viitorii membri ai Parlamentului, atât pentru Camera Deputaţilor cât şi pentru Senat. La nivelul întregii ţări, există 315 colegii pentru Camera Deputaţilor şi 137 pentru Senat.

De reținut este faptul că alegătorii vor vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul. Aceştia fac dovada, pe baza actului de identitate, că domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective şi, dacă au fost omişi de pe lista electorală permanentă, vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară.  Există și excepții.

În ceea ce priveşte urna mobilă, doar persoanele  care fac dovada faptului că nu se pot deplasa la secţie vor putea vota în acest mod. Asta doar pe baza unei cereri scrise, la care trebuie anexate copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că sunt netransportabili. La respectarea și aplicarea legii vor veghea forțe impresionante, din toate structurile MAI-ului.

Potrivit Biroului Electoral Central, votul este considerat valabil, chiar dacă v-a supărat vreun candidat şi vreţi să scrieţi cuvinte urâte la adresa lui pe buletinul de vot. De asemenea, buletinul de vot este valabil şi dacă au fost aplicate mai multe ştampile, dar una singură se află în interiorul unui patrulater. Sunt considerate nule buletinele de vot pe care nu este aplicată ştampila de control a secţiei de votare sau dacă ștampila este aplicată în două sau mai multe patrulatere.

Reporter: Catalin Schipor ; Imagine: Alexandru Brinzaru