Campania electorală pentru alegerile locale a început astăzi

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GPH8F-MJzxc[/youtube]În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă. Totodată, în timpul campaniei se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Locurile pot fi amplasate la sediul primăriilor, în şcoli, universităţi, case de cultură, cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere. Potrivit Legii 67/2004, este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor. Primarii sunt obligaţi ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească zone speciale pentru afişaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar, cât şi de candidaţii independenţi. Aceste spații trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fiind interzisă utilizarea de către un partid politic a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către o altă formaţiune politică. Pe un panou electoral, fiecare partid politic ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral, fiind interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat. În perioada campaniei, poliţia locală asigură integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate legal, iar în unităţile administrativ-teritoriale unde poliţia locală nu a fost constituită integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal este asigurată de organele de ordine publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Spre deosebire de alegerile locale anterioare, anul acesta, şefii administraţiei locale vor fi desemnaţi în urma unui singur tur de scrutin. Va fi declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin, cu excepţia situaţiilor de balotaj. În acest caz, se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidaţii aflaţi în această situaţie. Şi alegerea preşedintelui de consiliu judeţean se va face prin vot uninominal, într-un singur tur de scrutin. Consilierii locali şi judeţeni vor fi votaţi pe liste de partid. O persoană nu poate candida în acelaşi timp pentru primar şi preşedinte de consiliu judeţean, pentru că o eventuală alegere în ambele funcţii ar declanşa alegeri anticipate. O persoană poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie de primar sau preşedinte de consiliu judeţean. Cetăţenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-şi exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate. Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7 şi pot să voteze până la ora 21. Dacă, însă, în secţie sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-şi exprime opţiunea şi după ora 21. Alegătorii vor vota numai în localitatea de domiciliu, la secţia de votare la care sunt arondaţi. Cei care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor pot vota în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Ei vor primi, când se prezintă la urne, patru buletine de vot, câte unul pentru primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilieri judeţeni şi locali. Biroul Electoral Central a stabilit că accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis. Potrivit BEC, în ziua alegerilor, şi comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare este interzisă.

Redactor: Doina Sirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.