Campania de facturare individuală inițiată de SC RAJA SA continuă (VIDEO)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EhKrL28dYFE[/youtube]Campania de facturare individuală inițiată de SC RAJA SA continuă. În acest sens, toți proprietarii din cadrul asociației Albatros, sunt așteptați, până pe 31 august, la sediul instituției de pe Bd Mamaia, în vederea încheierii convenţiilor de facturare individuală.

Proprietarii care fac parte din Asociația Albatros sunt invitați, până pe 31 august, la sediul SC RAJA SA din Bdul Mamaia nr 281, în vederea încheierii convenţiilor de facturare individuală. Aceștia se vor prezenta la Biroul Convenţii Individuale, zilnic între orele 08,00-16,00, având asupra lor actele necesare, și anume – copii dupa actele de identitate, copie după actul de proprietate, precum şi cu o adeverinţă semnată de administratorul şi preşedintele asociaţiei din care să rezulte suma pe care fiecare proprietar o datorează către Asociaţia de proprietari Albatros reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi penalităţile aferente pentru neplata facturilor la termenele scadente, precum şi perioada debitului. Totodată, preşedintele Asociaţiei este așteptat la Serviciul Contracte aflat în sediul din str. Răscoalei, nr. 5, pentru semnarea noului contract aprobat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa” şi pentru depunerea listei de intreţinere pe luna iunie 2012 aferentă Asociaţiei Albatros. Președintele se poate adresa Serviciului Contracte zilnic, de luni până vineri, între orele 08,00-16,00. Reprezentanții RAJA informează că aceste convenții de  facturare individuală se pot încheia numai după semnarea noului contract între S.C. RAJA S.A. şi Asociaţia de proprietari Albatros, iar facturile individuale se vor emite numai după ce toţi proprietarii semnează convenţia de facturare individuală.

Redactor: Raluca Damian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.