Cadrele didactice trebuie să obțină minim nota 8 pentru a promova examenul de definitivat

Cadrele didactice vor putea susţine examenul de definitivat din primul an de învăţământ, în loc de anul doi, cum era până acum. Acesta este unul dintre motivele pentru care, la nivelul judeţului Constanța, numărul candidaţilor a crescut.

Cerinţele examenului scris vizează îndeosebi evaluarea metodelor de predare folosite la clasă. Cunoştinţele teoretice specifice disciplinei predate vor fi verificate prin inspecţii speciale şi se vor puncta cu note de la 1 la 10. Cadrele didactice se pot prezenta la examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani de la finalizarea stagiului de douăsprezece luni. Dacă expiră perioada, dascălii pierd dreptul de a mai desfăşura activitatea la clasă.

Reporter: Camer Negip ; Imagine: Victor Nita