”Bursa profesională” va fi acordată și în 2018

„Bursa profesională”, programul național de protecție socială, va fi aplicat  și în 2018. Această bursă vrea să acopere, în parte, costurile pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv cel dual.

Guvernul a hotărât, printr-un act normativ, ca Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, să își găsească continuitatea și anul viitor. Acest program social are ca scop subvenționarea costurilor pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv cel dual, pentru nivelul 3 de calificare profesională.

Bursa se acordă tuturor elevilor înscriși în învățământul profesional și constă într-un suport financiar acordat lună de lună, în cuantum de 200 lei. Ca timp, banii vor fi acordați  pe durata cursurilor școlare, a pregătirii practice cât și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Subvenția va fi acordată  și copiilor cetățenilor străini care sunt beneficiari ai unei forme de protecție în România.

Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, în conformitate cu Cadrul naţional al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

“Măsura adoptată urmărește creșterea interesului tinerilor şi familiilor acestora față de educația și formarea prin învăţământul profesional, inclusiv dual, fapt care va duce la îmbunătățirea pregătirii profesionale”, se arată în comunicatul Guvernului.

Fondurile pentru finanțarea „Bursei profesionale” vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale și se repartizează inspectoratelor școlare județene, începând cu anul școlar 2018-2019.

Redactor: Sondra Sandu