Bugetul Medgidiei, din nou, la vot

Consiliul Local Medgidia se intruneste luni, 8 februarie, in sedinta ordinara, fiind introduse in convocator douasprezece proiecte de hotarare. Printre cele mai importante puncte ce vor fi analizate şi votate de catre alesii locali se numara proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia pentru 2016, dar si bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia din acest an.

Alte proiecte importante ce vor fi supuse votului alesilor locali din Medgidia privesc modificarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Medgidia, dar si aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în municipiul Medgidia prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.Constanţa în perioada 2014-2020“

Luni, se va mai supune votului alesilor locali proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi inchirieri la persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016, în conformitate cu datele furnizate de Institutul National de Statistica privind indicele preţurilor de consum şi rata inflaţiei. In plus, se va propune aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Medgidia, pentru anul şcolar 2016-2017.

Reporter: Simona Tiron ; Imagine: Valentin Cerbanescu