Bugetul de Stat pentru 2019

Guvernul a făcut, joi seară, o prezentare în sinteză a Bugetului de Stat pentru anul 2019. Proiectul va fi adoptat într-o ședință de Guvern, sâmbătă, iar apoi va fi trimis către Parlament, acolo unde politicienii vor putea depune amendamente.

În anul 2019 deficitul bugetar  este estimat la 2,55% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

În anul 2017 România se situa pe locul 5 printre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel de îndatorare de 35,1%. Anul  2018 vine cu o estimare de 34,9 % din PIB, iar pe termen mediu, 2019 – 2021 se va situa sub 40% din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht . Pentru anul 2019 se estimează un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%.

În prezentarea făcută de Ministerul Finanţelor, pentru educaţie este prevăzută o majorare de 47%, iar pentru sănătate o creştere de 64%. Veniturile bugetului general consolidat, proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din produsul intern brut.

Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuţiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii şi pe venit 2,3% din PIB.

Redactor: Sondra Sandu