BDR, banca antreprenoriatului din România

Dezvoltarea socio-economică a țării și sprijinirea antreprenoriatului necesită întemeierea unei instituții care să asigure resursele financiare realizării acestor deziderate. Demersurile au fost începute deja, Senatul aprobând înființarea Băncii de Dezvoltare a României.

Proiectul de lege privind întemeierea Băncii de Dezvoltare a României a primit răspuns afirmativ din partea Senatului, care a adoptat propunerea legislativă cu 66 de voturi ”pentru” și 18 ”împotrivă”, înregistrându-se și două abțineri.

Instituția va avea un capital de stat inițial de 1.000.000.000 de lei, sumă ce va fi alocată de la bugetul de stat. Ca entitate juridică autonomă și independentă, banca va veni în sprijinul antreprenoriatului și dezvoltării socio-economice a țării, țelul său urmând a fi pus în aplicare printr-o serie de acțiuni. Acestea vizează promovarea investițiilor și asigurarea finanțării, prestarea de servicii financiare și de consultanță, emiterea de titluri de valoarea și acumularea de resurse pentru realizarea acestor prestații.

În vizorul băncii se vor situa întreprinderile mici și mijlocii, care vor beneficia de măsurile de Ajutor de stat, și marile proiecte de infrastructură.

Atribuțiile sale prevăd furnizarea de împrumuturi directe fără a fi exclusă finanțarea durabilă din partea băncilor comerciale, a investitorilor și a altor intermediari financiari privați. Totodată, banca va avea capacitatea să acorde capital în condițiile pieței, fără să concureze cu furnizorii comerciali. Depozitele de la consumatorii privați nu vor putea fi preluate de această instituție.

Consiliul de Administrație va avea 7 membri, respectiv un președinte și patru directori numiți de Ministrul Finanțelor Publice, doi directori independenți, numiți de Ministrul Finanțelor Publice la recomandarea Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială și care nu fac parte din acesta. Președintele își va îndeplini atribuțiile pe o perioadă de 6 ani.

Parlamentarii, funcționarii publici, membrii partidelor politice, directorii sau funcționarii din cadrul altor instituții de creditare, nu vor putea ocupa fotoliul de președinte al băncii.

Redactor: Mihaela Țânțaru