Bazele de date ale ANAF vor fi comasate

Guvernul României dorește o îmbunătățire a relației cetățenilor  cu administrația fiscală. Astfel, s-a dispus la nivelul executivului luarea unor măsuri de creștere a a gradului de informatizare și simplificare a procedurilor administrative.  Potrivit unui memorandum, până în toamna acestui an, toate bazele de date din subordinea Ministerului Finanțelor vor fi unificate, iar casele de marcat vor fi interconectate. Așa cum era de așteptat, vor fi și ceva cheltuieli.

Centrul Național pentru Informații Financiare, structură informatică ce ar urma să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, va fi înființat în aparatul central al Ministerului Finanțelor Publice, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister și instituțiilor subordonate cu atribuții în tehnologia informației și comunicațiilor.

Pe termen scurt, respectiv pentru 2017-2018, Planul de măsuri include, printre altele:

– desemnarea și tratarea Sistemului Informatic al Ministerului Finanțelor Publice ca infrastructură critică de interes național

– stabilirea necesarului de resurse și alocare de fonduri necesare pentru pentru înnoirea infrastructurii hardware și software a Sistemului Informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

– angajare de personal de specialitate la nivel central și local.

– implementarea mai multor proiecte în curs: Factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanțelor bugetare etc.

Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ are mai multe obiective, între care:

– Implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat

– Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite

– Implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor

– Standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul.

De asemenea, se are în vedere dezvoltarea serviciilor informatice de analiză a masivelor de date pentru urmărirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investiții și asigurări sociale și gestionarea riscurilor în colectarea veniturilor și în execuția bugetară.

Redactor: Daniel Albu