Autoritatea Navală Română a finalizat implementarea proiectului RoRIS

Proiectul numit “Sistem de management al traficului de nave și de informare asupra transportului pe ape interioare – RoRIS” a fost cofinanțat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013, axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor.

Modernizarea sistemului informațional a vizat 36 de localități de la Dunăre, din 12 județe, de la intrarea în țară a fluviului și până în Deltă, la vărsarea în Marea Neagră. În faza a doua a proiectului urmează realizarea interconectării cu sisteme similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Serbia.

Pe lângă minimizarea numărului de accidente de navigație pe Dunăre, proiectul va ajuta și la creşterea capacității efective de transport a căii navigabile și de încărcare a navelor, reducerea timpilor voiajului, a costurilor și a consumului de combustibil și eficientizarea activității din porturi și terminale. În plus, sistemul RoRIS înseamnă reducerea riscului de poluare și a acțiunilor ilegale pe apele interioare.

Reporter: Cosmin Bele ; Imagine: Alex Brinzaru