Atenţie, părinţi! S-a modificat procedura de întocmire a actului de naştere

Modalitatea de întocmire a actului de naştere şi înregistrarea tardivă a naşterii au fost simplificate în scopul reducerii numărului de copii neînregistraţi în registrele de stare civilă şi, implicit, pentru asigurarea accesului minorilor la serviciile de sănătate.

De asemenea, înregistrarea naşterii se va putea realiza, ca situaţie de excepţie, şi după termenul de 30 de zile, însă prin parcurgerea unor proceduri administrative. Pe lângă faptul că se elimină limitarea de un an în care era posibilă stabilirea stării civile pe cale administrativă, actul normativ adoptat de Guvern elimină procedura de înregistrare tardivă a naşterii realizată în faţa instanţelor de judecată. De asemenea, ordonanţa de urgență adoptată stabileşte ca expertiza medico-legală necesara in acest caz, să fie solicitată numai dacă nu există un certificat medical constatator al naşterii. Aceste modificări legislative au fost decise de Guvern în regim de urgență având în vedere situaţia copiilor a căror identitate nu poate fi demonstrată şi care, astfel, nu pot beneficia de drepturi fundamentale.

Reporter: Camer Nita ; Imagine: Narcis Verdes