Atenție părinți, de miercuri reîncep înscrierile la grădiniță!

Acestea  se vor desfăşura în perioada 4-20 mai, iar înscrierile, în două etape. Întreg procesul va fi finalizat până la data de 29 iulie.

Reînscrierile se vor desfăşura în perioada 4-20 mai, iar înscrierile, în două etape: 23 mai-17 iunie, respectiv 27 iunie-29 iulie. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, stabilite de Ministerul Educaţiei, şi criterii de departajare specifice, elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar. Cererile respinse fie ca urmare a opțiunilor insuficiente din fișa de înscriere, fie din cauza absenței locurilor la unitatea de învățământ dorită, vor putea fi redepuse și aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 — 31 august. Menționăm că unitățile de învățământ au obligația afișării la loc vizibil a informațiilor privind statutul grădiniței, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcționeze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.

Reporter: Camer Nita ; Imagine: Narcis Verdes