Ateliere de creație, lianți pentru apartenență

Un sentiment foarte important în formarea sănătoasă a unui adult îl reprezintă cel de apartenență. În demersul formării unor indivizi echilibrați cu rădăcini solide în seva neamului românesc, se înscrie și Muzeul de Artă Populară din Constanța care organizează ateliere de creație dedicate copiilor de toate vârstele.

Clădirea Muzeului de Artă Populară din Constanța este declarată monument istoric. Ea datează din 1893 și este monument de arhitectură. A fost inițial primărie, apoi poștă.

Aici se găsesc colecţii de artă populară: ceramică, icoane pe lemn şi sticlă, metal, port popular, scoarţe, ţesături, textile, podoabe și obiecte pentru uz gospodaresc . Un rol pe care foarte frumos și-l asumă lucrătorii muzeului pe lângă prezentarea  exponatelor  din incintă, este acela de a ancora oamenii, în special copiii, tinerii la identitatea neamului, de a le dezvolta sentimentul de apartenență.

Un studiu constată că atunci când relaţiile sociale asigură un sentiment foarte intens de apartenenţă, oamenii simt ca viaţa are mai mult sens.

Un motiv pentru care apartenenţa are sens în viaţă este faptul ca ea promovează ideea de continuitate şi de permanenţă.

De fapt, apartenența reprezintă una din nevoile noastre primare, care apare din primele clipe ale vieții, nevoia de a aparține unei familii, mai târziu unui colectiv, comunități, neam.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet