Asociația Elevilor împotriva propunerii ministrului

Elevii refuză să își predea telefoanele la intrarea în școli. Suntem împotriva propunerii depozitării telefoanelor mobile, acesta este mesajul Asociației Elevilor din Constanța pentru ministrul Educației, Liviu Pop. Elevii susțin faptul că propunerea formulată ar urma să le limiteze drepul la utilizarea unui bun.

Asociația Elevilor din Constanța afirmă că, în prezent, prin art. 15, din Statutul Elevului, elevilor din cadrul învățământul preuniversitar le este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefonului mobil, fără acordul unui cadru didactic.

Încălcarea acestei prevederi are un regim sancționator reglementat de același act normativ, iar depozitarea de către elevi a acestor bunuri personale la începutul programului școlar reprezintă prezumarea din start a faptului că elevii încalcă prevederea mai sus menționată, declară reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța.

Conform Asociației, propunerea formulată de către ministru le-ar limita utilizarea unui bun, încălcând astfel dreptul la proprietate privată, potrivit art. 44 din Constituția României.

Totodată, aceștia atrag atenția asupra faptului că o astfel de propunere necesită o modificare a Statutului Elevului și nu poate fi implementată decât în urma unei consultări prealabile cu organizațiile reprezentative ale elevilor, la care să poată lua parte toți factorii interesați.

Redactor: Lavinia Barbu