Articolele pirotehnice, în atenția Poliției Române

Operațiunile cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice vor fi, și anul acesta, în atenția oamenilor legii. Acțiunea Poliției Române, cunoscută, deja, din anii precedenți, sub denumirea ”FOC DE ARTIFICII”, se desfășoară la nivel național.

În perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018 se deruleze, în toată țara, acțiunea ”FOC DE ARTIFICII”. Efectuată și în anii anteriori, activitatea are drept scop preîntâmpinarea evenimentelor nedorite provocate de sfidarea normelor referitoare la obiectele pirotehnice.

Verificarea legalității operațiunilor cu astfel de articole este coordonată de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române, care se bucură și de sprijinul Direcţiei de Ordine Publică din cadrul aceluiași inspectorat. Acțiunile polițiștilor vor avea loc la societăți comerciale autorizate, în piețe, târguri sau centre comerciale.

Este interzisă folosirea articolelor pirotehnice, astfel:

”a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaiei rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.”

Nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Redactor: Mihaela Țânțaru