Aproape 2 mii de posturi sunt disponibile în invăţământul preuniversitar constănțean

Cei care au participat anul acesta la examenul de titularizare au fost puși pe copiat. Cinci persoane au fost eliminate in timpul susținerii probei scrise pe motiv de fraudă.

Inspectoratul scolar judetean Constanța anunţă că sunt disponibile in invatamantul preuniversitar aproape 2 mii de posturi, dintre care 781 complete si 1066 incomplete. Din cele complete, 663 sunt vacante iar 118 sunt rezervate. 168 de posturi vacante sunt titularizabile, au viabilitate de 4 ani si sunt  propuse pentru angajare pe durata nedeterminată, iar restul locurilor sunt netitularizabile si sunt pe durată determinata.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7  atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă susţinută în profilul postului, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5.

Redactor: Paula Moroi