Apele Române vor aplica o strategie națională cu privire la managementul resurselor de apă

Proiectul WATMAN are o valoare de 63 de milioane de euro, bani ce provin din fonduri europene dar și de la bugetul de stat. Prin implementarea unei strategii naționale privind managementul resurselor de apă, fenomenele extreme precum secetele, inundațiile, poluările sau accidentele cu impact asupra apelor vor putea fi identificate și combătute rapid. Acest lucru va fi posibil stații automate cu senzori pentru monitorizarea calității apei.

Două dintre stații își vor desfășura activitatea în Dobrogea, mai exact la Ostrov și Cernavodă iar la Constanța și Tulcea sunt în faza de execuție Centrele de Intervenție Rapidă, care vor dispune de echipamente IT dar și echipamente pentru acțiune la fața locului. Toată tehnica este automată și va fi organizată de un centru de coordonare.

WATMAN este un proiect ce contribuile la completarea scopului existent în alte proiecte aflate în derulare, DESWAT și SIMIN care vor asigura prognoze meteorologice și informații hidrologice. Investiția va contribui la îmbunătățirea considerabilă a sistemului de alarmare și avertizare a populației din zonele afectate de inundații , prevenirea dezastelor dar și reducerea timpului de intervenție.

Reporter: Ana-Maria Stancu ; Imagine: George Dima