Anunț în atenția firmelor constănțene

Anunț în atenția firmelor constănțene! Având în vedere avertizările meteorologice și codurile instituite pe raza județului Constanța, începând de luni și până în prezent, precum și fenomenele meteorologice extreme, ce au afectat activitatea multor agenți economici, există posibilitatea solicitării unui aviz de forță majoră.

Acest document este  menit să exonereze de răspundere contractuală partea care invocă evenimentul de forță majoră și care nu și-a îndeplinit sau nu-și poate îndeplini, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract, față de partenerul contractual.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța are atribuția exclusivă de a aviza cazurile de forță majoră, în raza județului Constanța. Deosebit de important este ca agenții economici să notifice partenerilor contractuali existența forței majore, în termenul stipulat în contract.În absența unei astfel de prevederi, obligațiile trebuie executate într-un termen rezonabil de la declanșarea forței majore, urmând ca ulterior să prezinte avizul eliberat de CCINA Constanța.

Redactor: Isabela Boantă